11 honden in beslag genomen

Op maandag 4 september werden er 11 honden in beslag genomen bij een fokker. Naar aanleiding van eerdere controles, zowel van politie als van inspectie dierenwelzijn, werd reeds eerder de procedure tot intrekking van de erkenning opgestart. Naast deze procedure werden er maatregelen opgelegd om het welzijn van de dieren te vrijwaren.

Het gaat om 8 volwassen honden en 3 puppy’s die opgevangen worden door drie verschillende erkende asielen.

De volwassen honden waren angstig en de huisvesting voldeed niet aan de minimale vereisten die duidelijk omschreven staan in de dierenwelzijnswet (Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren – 14/8/1986) waarvan de verdachten geacht waren goed op de hoogte te zijn.

De medische toestand en hygiëne van de dieren wordt nu goed opgevolgd en het onderzoek wordt verder gezet door de sectie omgeving van de lokale recherche van de politiezone RIHO. De dienst inspectie dierenwelzijn monitort het onderzoek en beslist wat er verder met de dieren gebeurt.

Wekelijks ontvangen de politie, steden en gemeenten en dienst dierenwelzijn meerdere terechte meldingen over dierenverwaarlozing/mishandeling terwijl de asielen overvol zitten.

Gepubliceerd op woensdag 6 sep 2023 om 15:43