Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete)

Wat is een gemeentelijke administratieve sanctie?

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) leggen steden en gemeenten op als je het politiereglement overtreedt. Meestal zijn dat geldboetes of alternatieven zoals bemiddeling of gemeenschapsdienst.

Met deze GAS-boetes kunnen de lokale besturen overlast zoals sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, kleine diefstallen of beschadiging, bestraffen. Voor parkeerovertredingen of het niet-respecteren van verkeersarme of -luwe zones riskeer je een geldboete.

Wat de spelregels zijn in jouw woonplaats lees je in het politiereglement van jouw gemeente:

Iedereen die 16 jaar of ouder is en een inbreuk pleegt op het gecoördineerd politiereglement riskeert een GAS-boete.

Wie legt de GAS-boete op?

De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar (aangewezen door de gemeenteraad) bepaalt een proportionele sactie. De geldboete kan oplopen tot 350 euro, de gemeenschapsdienst tot 30 uur. Voor parkeerboetes zijn dit vastgestelde bedragen van € 58 of € 116, afhankelijk van de aard van de overtreding.

Kan ik een GAS-boete betwisten?

Ga je niet akkoord met de vastgestelde overtreding of de voorgestelde sanctie? Dan kan je verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Je hebt hiervoor tijd tot 15 dagen na ontvangst van de vaststelling.

Voor overtredingen in Roeselare en Hooglede kan je verweer indienen via info@gassecretariaat.be, voor overtredingen in Izegem via gas@izegem.be.

Ga je niet akkoord met de eindbeslissing van de sanctionerend ambtenaar? Dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de politierechtbank van Kortrijk.

GAS-boete voor een beperkte snelheidsovertreding

Meer informatie over een administratieve boete voor een beperkte snelheidsovertreding kan je terugvinden op de website van het lokaal bestuur waar je de overtreding beging.