ANTW4WVL: Vijf politiezones gaan samenwerken

Vier West-Vlaamse politiezones en Politiezone Antwerpen starten een interzonale samenwerking onder de noemer Antw4WVL. Het netwerk bestaat uit Politiezone Antwerpen, PZ Polder, PZ Riho, PZ Vlas en PZ Westkust. De vijf autonome politiekorpsen zijn erg verschillend van mekaar waardoor ze elk beschikken over praktische kennis die op organisatorisch vlak gedeeld kan worden. Met als enige doel: het verbeteren van de huidige en toekomstige veiligheidsnoden van burgers en overheden.

Het nieuwe Antw4WVL is een doelbewust gecreëerd netwerk dat bestaat uit vijf autonome politiezones. Het gaat erom om kennis, middelen, activiteiten en competenties onderling te delen. Zo gaan de verschillende zones verder dan enkel ervaringen uit te wisselen. De korpsen uit het netwerk zullen beter in staat zijn om een antwoord te bieden op zowel nieuwe trends in criminaliteitsfenomenen, maar ook op vlak van organisatorische en maatschappelijke uitdagingen waar de politiezones mee geconfronteerd worden.

Oplossingen op maat

De deelnemers aan het netwerk engageren zich om de kern van hun activiteiten en hun werkwijzen aan elkaar aan te passen zonder daarbij hun specifieke eigenheid te verloochenen. De verschillende korpschefs en hun bestuurlijke overheden zijn ervan overtuigd dat ze samen aangepaste oplossingen of maatwerk kunnen creëren bij complexe problemen. Dat lukte tot nu soms moeilijk zonder de handen in elkaar te slaan bij complexe problemen. De deelnemende korpsen blijven natuurlijk proberen om naast de gemeenschappelijke doelen ook wel hun eigen doelen te bereiken.

Allemaal verschillend

Hoewel de vijf organisaties tot dezelfde sector behoren, zijn ze erg verschillend van mekaar. Zo is PZ Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst) een typisch landelijke zone, bestaat PZ Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) voor een groot deel uit een verstedelijkt gebied met heel wat KMO-bedrijvigheid, omhelst PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voornamelijk een verstedelijkt gebied, is PZ Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) een kustzone en is de PZ Antwerpen een ééngemeentezone in een grootstedelijke context. De vier West-Vlaamse zones vormden al het netwerk WVL4. Met het engagement erbij van PZ Antwerpen kreeg het project de naam Antw4WVL.

Uitwisselingsprojecten in de steigers

Concreet zal het netwerk Antw4WVL samenwerken en diensten uitwisselen op een groot aantal vlakken, onder meer op vlak van beleidsondersteuning, projectwerking en het optimaliseren van de middelen en het personeel. Maar ook rond operationele en gerechtelijke zaken, communicatie, intern toezicht, juridische ondersteuning, klantenmanagement, diversiteit, personeelszaken, ICT ... worden uitwisselingsprojecten voorbereid. Na één jaar zal het netwerk geëvalueerd worden.

In deze podcast gaan we dieper in op de samenwerking tussen Politiezone Antwerpen en vier West-Vlaamse politiezones onder de noemer Antw4WVL.

FOTO: de 5 burgemeesters en 5 voorzitters van de politiecolleges die het netwerk Antw4WVL vormen. Rechts ziet u de korpschef van PZ RIHO Curd Neyrinck en de burgemeester van Roeselare Kris Declercq.

Gepubliceerd op donderdag 16 dec 2021 om 08:44