Beleidsorganen

Politiecollege

Het politiecollege is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de politiezone. Het is samengesteld uit de burgemeesters van Roeselare, Izegem en Hooglede, de korpschef van de politiezone en de zonesecretaris. De burgemeester van Roeselare zit de vergaderingen voor.

Samenstelling:

  • Declercq Kris – voorzitter en burgemeester Roeselare
  • Maertens Bert – burgemeester Izegem
  • Demeyere Frederik – burgemeester Hooglede
  • Neyrinck Curd – korpschef politiezone RIHO
  • Pillaert Didier – zonesecretaris

Politieraad

De politieraad is bevoegd voor de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Ze nemen beslissingen over het beleid van de politiezone rond thema’s zoals financiën en personeel.

Het aantal inwoners in de politiezone bepaalt het aantal leden van de politieraad. Zo is de politieraad evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Roeselare, Izegem en Hooglede en dit op basis van hun bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt dus over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad.

De politieraad van de politiezone RIHO is samengesteld uit het politiecollege en 21 raadsleden.

Politieraadsleden
RoeselareIzegemHooglede
Declercq Kris (CD&V)Maertens Bert (N-VA)Demeyere Frederik (CD&V)
Bouckenooghe Thierry (CD&V)Carrette Kevin (N-VA)De Brabandere Arne (CD&V)
Cracco Koenraad (Vlaams Belang)Clarys Balder (Groen)Pillaert Kristof (Groep 21)
De Meulenaer Bart (N-VA)Dehaudt Dries (CD&V) 
De Reuse Immanuel (Vlaams Belang)Grijspeert Lisa (N-VA) 
Debels José (CD&V)Vandecappelle Jurgen (STIP) 
Debruyne Francis (CD&V)Verschoot Nick (N-VA) 
Delrue Piet (Open VLD)  
Dewitte Steven (Groen)  
Huyghe Geert (CD&V)  
Kindt Henk (Vooruit)  
Lombaert Lieve (N-VA)  
Vanzieleghem Rita (CD&V)  
Wybo Margot (CD&V)  

De zittingen van de politieraad zijn openbaar met uitzondering van het besloten gedeelte. Je bent van harte welkom om de politieraad bij te wonen. Via de livestream kan je de politieraad ook digitaal meevolgen.

Livestream politieraad 13 juni (start om 19 uur).


Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is er een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze zonale veiligheidsraad is er systematisch overleg tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur – coördinator van de Federale politie of zijn/haar afgevaardigde.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad:

  • Het zonaal veiligheidsplan bespreken en voorbereiden.
  • Bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
  • De uitvoering van het zonaal veiligheidsplan evalueren.