Camerabewaking door politiezone RIHO

Wat doen de bewakingscamera’s van de politiezone RIHO?

Bewakingscamera's worden geplaatst met een meervoudig doel:

  • voorkomen en detectie van onregelmatigheden
  • aansturen en ondersteunen van politieploegen op het terrein
  • bewijs leveren in geval van onregelmatigheden met oog op opheldering

Camerabewaking maakt deel uit van een ruimer veiligheidsbeleid. Het is een aanvullend instrument bovenop de inzet van politie, de aanwezigheid van gemeenschapswachten en de inzet van jongerenwerkers en straathoekwerkers.

Op welke locaties staan er bewakingscamera’s?

De politiezone investeert samen met de steden en gemeenten in het sluiten van het cameranetwerk. De bewakingscamera’s installeren we op een strategische plaats. Ondertussen zijn er in de politiezone RIHO zo'n 200 bewakingscamera's actief.

Wie bekijkt de camerabeelden?

De beelden worden voortdurend doorgestuurd naar de meldkamer van de politiezone RIHO. Daar kunnen ze 24u/24u en 7 dagen op 7 bekeken worden door het team van camerabewakers.

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Op technisch vlak worden de nodige voorzieningen getroffen om geen inkijk te hebben op of in private zones zoals bijvoorbeeld een woning of tuin.

Hoe lang bewaart de politiezone camerabeelden?

Camerabeelden worden beperkt bijgehouden, zoals voorzien in de Wet op het Politieambt. Ze worden enkel langer bewaard indien ze bewijswaarde hebben in een specifiek dossier.