Eerste bestuurlijke inbeslagname van een voertuig wegens herhaaldelijke verkeersinbreuken en asociaal verkeersgedrag in Roeselare

Eind februari 2022 voerde de gemeenteraad op voorstel van burgemeester Kris Declercq het retributiereglement in op bestuurlijke inbeslagname en bewaring van voertuigen. Het reglement voorziet in de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen van chauffeurs die door hun rijgedrag de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen

Afgelopen week werd voor het eerst een voertuig bestuurlijk in beslag genomen. Met deze bestuurlijke maatregel wenst de burgemeester paal en perk te stellen aan deze vorm van criminaliteit: “De openbare veiligheid is voor mij prioritair. Dergelijk asociaal verkeersgedrag kan niet aanvaard worden in onze stad.“ De burgemeester waarschuwt hierbij eveneens toekomstige overtreders dat hen hetzelfde lot zal beschoren zijn. Daarnaast looft hij de inspanningen van de politie die binnen dit dossier uitstekend werk hebben geleverd.

Het asociale verkeersgedrag van de chauffeur was reeds enige tijd een doorn in het oog van de Roeselaarse centrumbewoners. De politie registreerde in de voorbije maanden talrijke meldingen inzake verkeersonveilig en asociaal rijgedrag van betrokkene: slippende banden, herhaaldelijk en luidruchtig versnellen, driften in bochten, luide muziek, knallende uitlaat en onaangepaste snelheid waardoor andere en vooral zwakke weggebruikers in gevaar werden gebracht.

Ondanks diverse meldingen kan de politie pas effectief optreden als er vaststellingen worden gedaan. Daartoe verhoogde de politiezone RIHO de controles en voerde verscherpt toezicht uit en kon men begin juni de wagen onderscheppen. Opnieuw werden verscheidene verkeersovertredingen en asociaal rijgedrag vastgesteld. Het rijbewijs van de bestuurder (een 27-jarige man uit Roeselare) werd in opdracht van de procureur des Konings onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn en was eerder voor gelijksoortige inbreuken zijn rijbewijs voor 15 dagen onmiddellijk ingetrokken. Recidive is betrokkene duidelijk niet vreemd. 

Het voertuig wordt nu in beslag genomen. Een retributie van 250 euro, de kosten van de opsleping en de bewaring (25 euro per begonnen dag) dienen door de overtreder te worden betaald vooraleer hij zijn voertuig terug in bezit kan nemen.

Gepubliceerd op dinsdag 21 jun 2022 om 08:50