Missie - visie - waarden

Missie

Onder het gezag van de overheden bieden wij een excellente politiezorg aan, voor zover de uitvoering van de(ze) taken en opdrachten rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van onze kerntaken.

Visie

Het voeren van een geïntegreerd beleid waarbij kwaliteit, veiligheid en gezondheid, milieu en duurzaamheid bij de uitvoering van het werk centraal staan. Met gemotiveerde medewerkers willen we als transparante organisatie op een veilige, kwaliteitsvolle, duurzame en omgevingsbewuste manier:

 • Probleemoplossend werken in partnerschap
 • Zichtbaarheid en bereikbaarheid garanderen
 • Richtinggevend werken
 • Interne en externe communicatie verzekeren
 • Hulpverlening en ondersteuning geven
 • Overleg en inspraak bevorderen

Waarden

Onze visie en missie worden gerealiseerd door de inzet van elke medewerker.

Dit kenmerkt zich onder andere door:

 • een professioneel inlevingsvermogen
 • veilig, milieu- en energiebewust handelen en aanwenden van middelen
 • het integer en respectvol optreden
 • de gedrevenheid in de uitvoering van onze opdrachten
 • de individuele verantwoordelijkheidszin
 • het teamwerk
 • de flexibiliteit
 • een voorbeeldfunctie te hebben
 • constant te leren en te verbeteren