Vast aanspreekpunt PLP41 en spijbelen

Vast aanspreekpunt - PLP41

Elke school heeft een vast aanspreekpunt bij de politie. Deze werking is vastgelegd in de omzendbrief PLP41. Het vast aanspreekpunt biedt advies en ondersteuning bij:

  • Hulpvragen over concrete gevallen. Samen bespreken we de situatie en gaan we op zoek naar een gepaste aanpak.
  • Feiten die buiten de schoolomgeving plaatsvinden, maar met een mogelijke impact op het schoolgebeuren.
  • Op vraag van de school kan de politie aansluiten op overlegfora die zich richten op het aanpakken van problemen met betrekking tot jeugd en onderwijs.

Vind de contactgegevens van het aanspreekpunt voor jouw school

Meer informatie over de omzendbrief PLP41

Spijbelen

De school is de hoofdverantwoordelijke voor de aanpak van spijbelen. Als een leerling meer dan vijf halve dagen problematisch afwezig is, moet de school dat aan het CLB melden. Het mag ook vroeger, als de school de hulp van het CLB kan gebruiken.

Zijn de hulpmiddelen van het CLB uitgeput, dan kan de school in volgende gevallen melding maken van spijbelen bij de politie:

  • Onwil van de ouder(s)
  • Onbuigzaamheid van de leerling

Problematisch spijbelen melden bij de politie

De Vlaamse krachtlijnen inzake aanpak van de spijbelproblematiek

Melding van strafbare feiten

Strafbare feiten of misdrijven op school kan je aan de politie melden:

Ook het vaste aanspreekpunt bij de politie is beschikbaar voor vragen rond strafbare feiten.