Politie en inspectiediensten voeren controles uit in handelszaken

Op donderdag 04 mei 2023 voerde de politiezone RIHO, samen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de FOD Financiën en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), controles uit in twintig handelszaken, verspreid over Roeselare.

De coördinatie en leiding van de operatie was in handen van een aspirant-hoofdinspecteur van de West-Vlaamse Politieschool, ondersteund door het flexteam van de politiepost Roeselare. In totaal namen 12 politiemensen en 9 controleurs aan de actie deel.

Er werden zowel sociale, fiscale als gerechtelijke inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd. De uitbaters in overtreding worden op die manier op hun plichten gewezen en krijgen de mogelijkheid om zich opnieuw in regel te stellen.

Verspreid over de 20 handelszaken (pitazaken, pizzeria's, nachtwinkels, barbershops,...) gaat het om volgende vaststellingen:

  • Door de politie en DVZ werd 1 pv opgemaakt voor illegaliteit in het land.
  • Het voedselagentschap sloot 1 zaak tijdelijk en 2 kregen een pv wegens slechte hygiënische omstandigheden, daarnaast kregen nog 6 zaken een waarschuwing voor allerhande tekortkomingen.
  • Het FOD Financiën stelde 9 inbreuken vast op de fiscale wetgeving. (Inbreuken op het correct bijhouden of kunnen voorleggen van een dagontvangstenboek)
  • De RSZ stelde 1 pv van illegale tewerkstelling op, 4 pv's en 2 waarschuwingen voor inbreuken tegen deeltijdse arbeid en Dimona. Daarnaast werden nog 2 verdere onderzoeken opgestart naar schijnzelfstandigheid en het sociaal statuut van de uitbater.
Gepubliceerd op vrijdag 5 mei 2023 om 10:56