Sluikstorten en zwerfvuil

Wat?

De politie, de gemeenschapswachten en de lokale besturen hebben oog voor de netheid van het openbaar domein. Zwerfvuil achterlaten of sluikstorten is een strafbaar feit en daar staan dan ook boetes op. Merk je ergens een sluikstort op, meld dit dan meteen.

Hoe?

Je ziet achtergelaten vuilnis, voorwerpen of hondenpoep liggen. Afhankelijk van de locatie kan je dit melden bij:

Afhandeling?

  • Het sluikstort wordt zo snel mogelijk opgeruimd. De politie onderzoekt mogelijke sporen naar de overtreder.
  • Bij een kleinschalig sluikstort krijgt de overtreder een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete). De sanctionerend ambtenaar kan een boete tot 500 euro opleggen.
  • Bij een grootschalig sluikstort stelt de politie een proces-verbaal op. Dit maken we over aan het parket. De dader riskeert gerechtelijke vervolging en een veroordeling.