Toegankelijkheid

De politiezone RIHO streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.politiezoneriho.be.

Nalevingsstatus

De website www.politiezoneriho.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Enkele delen van onze website zijn niet volledig conform de regels.

De politiezone RIHO doet haar best om deze pagina’s en documenten zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De politiezone kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.
  • Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst.
  • Op www.politiezoneriho.be wordt doorgelinkt naar externe website, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.
  • Een groot aantal van onze video's is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Extra toelichting

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • De website werd opgebouwd met het oog op toegankelijkheid.
  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS:
    • Dit rapport wordt wekelijks gegenereerd.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21 oktober 2021, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Feedback en handhaving

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Heb je vragen over de toegankelijkheid van onze website? Laat het ons weten. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.