Uitnodiging ontvangen voor de Veiligheidsmonitor? Doe mee!

Via de Veiligheidsmonitor bevragen de politie, FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen de bevolking over verschillende veiligheidsthema's zoals onveiligheid, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap, ... In mei en juni bestaat de kans dat je in de brievenbus een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor. Alle deelnemers aan de veiligheidsmonitor worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd.

Via je uitnodiging kan je de bevraging eenvoudig online invullen. Lukt dat niet, dan kan je de bevraging ook op papier invullen.

Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Jouw medewerking is van groot belang om het veiligheidsbeleid in je stad of gemeente verder uit te werken. De eerste resultaten van de veiligheidsmonitor worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Heb je vragen over de veiligheidsmonitor of over jouw deelname aan dit onderzoek, contacteer dan de politiezone RIHO op 051 26 26 20 of kom langs in een van onze politiekantoren.

Alvast bedankt voor je medewerking aan dit grootschalig onderzoek.

Veelgestelde vragen

Ik ontving een brief om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor, is dat een vorm van oplichting?

De veiligheidsmonitor is een nationale burgerbevraging die uitgaat van de politie en die peilt naar je gevoel rond veiligheid. Als je het logo op de brief ziet staan die verwijst naar de volgende website Veiligheidsmonitor 2024, dan mag je er zeker van zijn dat dit de juiste link is. Ben je toch niet zeker? Kom met de brief langs in een van onze politiekantoren.

Hoe kan ik de veiligheidsmonitor invullen?

In je uitnodigingsbrief kan je een toegangscode terugvinden om de vragenlijst online in te vullen. Online vul je de Veiligheidsmonitor gemakkelijk, snel en met minder kans op fouten in. Vul je de vragenlijst op papier in, dan kan je die terugsturen via de gratis gefrankeerde enveloppe.

Wie kan de veiligheidsmonitor invullen?

Burgers worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd om aan de Veiligheidsmonitor deel te nemen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan kan je niet deelnemen aan de bevraging.

Verloopt de enquête anoniem?

Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Ik ontving een tweede brief in de post, waarom?

Burgers die de bevraging niet online hebben ingevuld, ontvangen een tweede brief in de eerste helft van juni met de vraag om alsnog deel te nemen. Hoe meer burgers de enquête invullen, des te representatiever zijn de resultaten voor de politiezone en de lokale besturen om mee aan de slag te gaan. 

Wat gebeurt er met de resultaten van de veiligheidsmonitor?

De resultaten van de veiligheidsmonitor worden onder andere gebruikt voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan. Dat is een plan dat om de vijf jaar wordt opgezet en waar een aantal prioriteiten worden bepaald. Het huidige plan loopt van 2020 tot en met 2025. De eerste resultaten van de veiligheidsmonitor worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2024 om 14:43